Εγγραφή Μελών στον Πεζοπορικό Σύλλογο Ζακύνθου

Με ΠΑΡΕΑ χρωματίζουμε τη ζωή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Όσοι επιθυμείτε να γίνετε μέλη του συλλόγου και εφόσον συμφωνείτε με το Καταστατικό, μπορείτε να εκδηλώσετε την πρόθεση σας, συμπληρώνοντας την φόρμα, με όλα τα στοιχεία σας:

  .

  Εναλλακτικά μπορείτε:

  1. Να κατεβάσετε την αίτηση από εδώ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΑ ΧΡΩΜΑΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ  και να την προσκομίσετε συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στο προσωρινό γραφείο του «ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Με ΠΑΡΕΑ χρωματίζουμε τη ζωή» στην οδό Αγ. Διονυσίου 60, στο ισόγειο Εργαστήριο Αγιογραφίας του Μπιάζη Νικόλαου, ή σε κάποια από τις Πεζοπορίες μας.
  2. Να τη στείλετε σκαναρισμένη, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@meparea.gr 
  3. Να τη φέρεται μαζί σας στις Κυριακάτικες Πεζοπορίες μας, ή θα σας προσκομίσουμε, εμείς την Αίτηση, για να τη συμπληρώσετε.

  .

  Τα προς εγγραφή νέα μέλη του συλλόγου θα πρέπει:

  1. Να καταβάλλουν το ποσό των 20,00 € με Τραπεζική κατάθεση στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, με αρ. λογαριασμού GR8401713790006379147957077 (10 ευρώ για την εγγραφή και 10 ευρώ για την ετήσια συνδρομή). Να αναγράφετε στην αιτιολογία το Ονοματεπώνυμο του νέου μέλους. Εναλλακτικά προσκομίζεται τα χρήματα κατά την Εγγραφή σας, στην οδό Αγ. Διονυσίου 60, στο ισόγειο Εργαστήριο Αγιογραφίας του Μπιάζη Νικόλαου ή σε κάποια από τις Πεζοπορίες μας.

  2. Να συμπληρώσουν την Αίτηση Εγγραφής Μέλους

  3. Να τους προτείνουν δύο μέλη του συλλόγου

  4. Να μας στείλουν μια ηλεκτρονική φωτογραφία ταυτότητας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@meparea.gr  ή θα τους βγάλουμε εμείς φωτογραφία ώστε να μην έχουν έξοδα για έκδοση φωτογραφίας

  .

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

  Αγαπητό μέλος σε καλωσορίζουμε στη μεγάλη πεζοπορική οικογένεια του συλλόγου μας με την επωνυμία : ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «Με ΠΑΡΕΑ χρωματίζουμε τη ζωή»  και σε πληροφορούμε ότι στο εξής, σαν ισότιμο μέλος, θα απολαμβάνεις όλα τα προνόμια που ισχύουν για τα μέλη του συλλόγου μας, μεταξύ των οποίων είναι τα εξής:

  • Πεζοπορίες και πολιτιστικές διαδρομές σε διάφορες περιοχές της Ζακύνθου υπό την καθοδήγηση έμπειρων Αρχηγών και ξεναγών με επιστημονική κατάρτιση.
  • Έκπτωση στο κόστος συμμετοχής σας στις εκδρομές εκτός Ζακύνθου.
  • Έκπτωση σε επιλεγμένα καταστήματα και σε ελεύθερους επαγγελματίες.
  • Δυνατότητα συμμετοχής σε μελλοντικά προγράμματα εκπαίδευσης (ορειβασία, χιονοδρομία, αναρρίχηση, ορεινό ποδήλατο κ.ά.).
  • Ευκαιρίες συμμετοχής σε εθελοντικές ομάδες (π.χ. προστασίας του περιβάλλοντος, σήμανσης και καθαρισμός μονοπατιών, κοινωνικής και πολιτισμικής δραστηριότητας κ.ά.).
  • Δυνατότητα συμμετοχής στη διοίκηση του Συλλόγου μέσω ομάδων εργασίας.
  • Ευκαιρίες για νέες φιλίες και γνωριμίες.

  Αγαπητό μέλος, ο Σύλλογος στον οποίον έχεις εγγραφεί, διοικείται και λειτουργεί από εθελοντές, τα δε έσοδά του προέρχονται αποκλειστικά από τις συνδρομές και τις δωρεές των μελών του, γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να είσαι συνεπής προς τις οικονομικές σου υποχρεώσεις, η σημαντικότερη των οποίων είναι, η ετήσια συνδρομή των 10 €. Σύμφωνα με το καταστατικό μας, το μέλος παύει να απολαμβάνει τα πιο πάνω προνόμια αν, μετά τη λήξη της ετήσιας συνδρομής του, δεν την ανανεώσει έγκαιρα.

  Μέλη που καθυστερούν την καταβολή της συνδρομής τους για το χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 ετών, διαγράφονται αυτοδικαίως.

  Ο ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «Με ΠΑΡΕΑ χρωματίζουμε τη ζωή» θεωρεί ότι η συμμετοχή μελών του στις δραστηριότητες του Συλλόγου όπως αυτές δημοσιεύονται στο επίσημο πρόγραμμά του, σημαίνει αυτόματα και την ανεπιφύλαχτη αποδοχή των κατωτέρω όρων:

  1) Ο/Η συμμετέχων/ουσα στις δραστηριότητες του Συλλόγου αποδέχεται ότι λαμβάνει μέρος οικειοθελώς σ’ αυτές και γνωρίζει ότι πραγματοποιούνται σε φυσικό περιβάλλον όπου μπορούν να εμφανιστούν κάποτε κάποιες απρόβλεπτες δυσκολίες.

  2) Γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα του εγχειρήματος στο οποίο συμμετέχει και αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του/της, αποδεχόμενος/η  τους κινδύνους που δυνατόν να ενέχει η δραστηριότητα αυτή, καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά του/της.

  3) Διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις συμμετοχής του/της σ’ αυτήν την δραστηριότητα, ικανοποιητική εμπειρία, βρίσκεται σε καλή φυσική, πνευματική και ψυχολογική κατάσταση και δεν υποφέρει από κάποια σοβαρή ασθένεια ή πάθηση, παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την απόδοση του ίδιου/της ίδιας και να θέσουν σε κίνδυνο τόσο τον ίδιο/την ίδια, όσο και όλη την ομάδα και τους οποίους οφείλει με δική του αποκλειστική ευθύνη και επιμέλεια να επισημάνει.

  4) Γνωρίζει ότι αυτή η δραστηριότητα προάγει την άθληση και όχι τον ανταγωνισμό.

  5) Αποδέχεται να εφαρμόζει αναντίρρητα τις οδηγίες των αρχηγών, των οδηγών, των οργανωτών, των τοπικών Αρχών, τους κανονισμούς των καταφυγίων, των Μέσων Μεταφοράς κλπ.

  6) Κατέχει σε καλή κατάσταση τον απαραίτητο εξοπλισμό για αυτήν τη δραστηριότητα.

  7) Προστατεύει το περιβάλλον και συμπεριφέρεται υπεύθυνα προς όλα τα μέλη της ομάδας, τους αρχηγούς και τους οδηγούς.

  8) Ο αρχηγός της εξόρμησης έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ματαιώσει μέρος του προγράμματος για λόγους ασφάλειας των μελών της ομάδας.

  9) Ο αρχηγός της εξόρμησης έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να αποκλείσει από τη δραστηριότητα άτομο ή άτομα που δεν πληρούν τους παραπάνω όρους χωρίς δικαίωμα επιστροφής του κόστους συμμετοχής τους.

  10) Παραιτείται, τόσο μέλος όσο και οι κληρονόμοι του, καθώς και οι πλησιέστεροι συγγενείς του, από κάθε απαίτηση ή αξίωση εναντίον των Αρχηγών των Εξορμήσεων και του Συλλόγου και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι ο Σύλλογος και οι Αρχηγοί των Εξορμήσεων ουδεμία ποινική ή αστική ευθύνη φέρουν για το θάνατο, τον τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας του που μπορεί να οφείλεται σε υπαιτιότητα του, ήτοι σε  απείθειά του, σε ελλιπή εξοπλισμό ή σε υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων του.

  11) Σε περίπτωση επιθυμίας συμμετοχής στις δραστηριότητες του Συλλόγου ανηλίκου πρώτου βαθμού συγγένειας με το μέλος, το οποίο θα συνοδεύεται απαραίτητα από το μέλος, δηλώνει κατηγορηματικά ότι αποδέχεται πλήρως την ευθύνη, για κάθε τραυματισμό, ατύχημα ή θάνατο που μπορεί να προκληθεί σε αυτόν από ή κατά τη συμμετοχή του στις δραστηριότητες του Συλλόγου.

  12) Τέλος οι συμμετέχοντες γνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα το καταστατικό του συλλόγου.