ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Πεζοπορικός Σύλλογος Ζακύνθου Με ΠΑΡΕΑ χρωματίζουμε τη ζωή»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΜΕΣΑ  

ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ

Ιδρύεται πεζοπορικός σύλλογος με την επωνυμία «Πεζοπορικός Σύλλογος Ζακύνθου Με ΠΑΡΕΑ χρωματίζουμε τη ζωή».

Ο σύλλογος είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ως έδρα του ορίζεται ο Δήμος Ζακύνθου και το κάθε φορά γραφείο αυτού. Η λειτουργία  του θα  διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις συναφείς διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί σωματείων.

 

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του συλλόγου είναι:

 1. Η συστηματική καλλιέργεια της επαφής με τη φύση, την πανίδα και τη χλωρίδα του τόπου μας, η διάδοση της ορεινής και πεδινής πεζοπορίας, ορειβασίας και αναρρίχησης.
 2. Η διάδοση της αγάπης και του σεβασμού προς τη φύση και η προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα, έτσι ώστε να διατηρείται η αναπαραγωγή των φυσικών πόρων που αποτελούν τη βάση της ζωής.
 3. Η κατασκευή και επισκευή έργων πεζοπορίας, καταφυγίων και χώρων αναψυχής, με ιδιαίτερη έμφαση στη διάσωση, τoν καθαρισμό και αναδημιουργία μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών.
 4. Η προαγωγή του αισθήματος της αμοιβαίας κατανόησης, της φιλίας και της αλληλεγγύης ανάμεσα στους ανθρώπους.
 5. Η προβολή και διάδοση των αρχών της αειφορίας, της βιωσιμότητας και η συμβολή στην υλοποίηση των αρχών αυτών, με στόχο να προστατεύεται το περιβάλλον και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η οικονομική ευημερία σε συνδυασμό βέβαια με την κοινωνική δικαιοσύνη.
 6. Η προώθηση της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των κατοίκων της Ζακύνθου καθώς και των επισκεπτών της για τη φυσική κληρονομιά της περιοχής καθώς και της επιστημονικής έρευνας για το περιβάλλον.
 7. Η διαπαιδαγώγηση και ευαισθητοποίηση των νέων με βάση τις αρχές που πιο πάνω αναφέρθηκαν και ιδιαίτερα η ενημέρωσή τους για τη σημασία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σαν ύψιστο δημόσιο αγαθό.
 8. Η διασφάλιση του δικαιώματος όλων των πολιτών στην ποιότητα ζωής με ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα φυσικά οικοσυστήματα που αποτελούν δημόσια αγαθά, όπως και στις υπηρεσίες υγείας, παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής, η παροχή των οποίων αποτελεί υποχρέωση του κράτους.
 9. Η προβολή και η διάδοση υγιεινού τρόπου ζωής και διατροφής και κυρίως η διεκδίκηση για παραγωγή και κατανάλωση τοπικών βιολογικών προϊόντων.
 10. Η διάδοση της αξίας της ανακύκλωσης και ο περιορισμός της υπερκατανάλωσης ενέργειας, φυσικών πόρων, τροφίμων, ειδών ενδυμασίας και αντικειμένων χρήσης.
 11. Η καλλιέργεια των αθλημάτων που πραγματοποιούνται στη φύση (πεζοπορία, ορειβασία, αναρρίχηση, ποδηλασία, κολύμβηση, ιστιοπλοΐα, κωπηλασία, καγιάκ, ράφτινκ, σέρφινκ, καταδύσεις, κ.ά), τα οποία εκτός από τη διατήρηση της υγείας συμβάλλουν και στην ευαισθητοποίηση για το φυσικό περιβάλλον.
 12. Η προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος καθώς και των ακτών της Ζακύνθου.
 13. Η προστασία της Ζακύνθου από την αυθαίρετη δόμηση καθώς και η ανάδειξη της τοπικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
 14. Η συστηματική ενασχόληση με τον αειφορικό εναλλακτικό τουρισμό που εκτός του ότι αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα ήπιας και βιώσιμης ανάπτυξης, συμβάλλει τόσο στην  προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργική αξιοποίηση της παράδοσης, όσο και στην επικοινωνία, αμοιβαία κατανόηση και αλληλεγγύη ανάμεσα στους ανθρώπους και τους λαούς.
 15. Η προστασία της Ζακύνθου από παράνομες δραστηριότητες, όπως παράνομη υλοτομία, θήρα και αλιεία.
 16. Η προώθηση εκτεταμένης αναδάσωσης της Ζακύνθου σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δασών καθώς και με ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων.
 17. Η καταγραφή και ανάδειξη όλων των ιστορικών μνημείων της Ζακύνθου.
 18. Η διάδοση και η καλλιέργεια όλων των μορφών της τέχνης και του πολιτισμού (μουσική, θέατρο, κινηματογράφος, χορός, φωτογραφία κ.ά), η ουσιαστική ενασχόληση με την παράδοση και η προστασία των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΣΑ

Για την επίτευξη των σκοπών του ο σύλλογος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, οργανώνει δραστηριότητες και χρησιμοποιεί  κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο.

Συγκεκριμένα :

 1. Σχεδιάζει και υλοποιεί μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς τη διοργάνωση πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών για όλες τις ηλικιακές ομάδες ανθρώπων χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς (ειδικές ανάγκες, εθνικότητα, θρήσκευμα, κ.ά.), καθώς και τη διοργάνωση βιωματικών  μαθημάτων  αναρρίχησης,  πεζοπορικών  τεχνικών  και  μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων με την παροχή πρώτων βοηθειών στο ορεινό και πεδινό πεδίο ανάλογα με την  εποχή.
 2. Σχεδιάζει και υλοποιεί μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς (ελληνικούς ή διεθνείς) ενημερωτικές εκστρατείες και δραστηριότητες για όλα τα θέματα που αναφέρονται στους σκοπούς του.
 3. Μεριμνά για τη μορφωτική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών και των φίλων του σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς, πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς και φυσιολατρικούς φορείς καθώς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
 4. Μεριμνά για τη  χάραξη,  σήμανση  και  συντήρηση  των  μονοπατιών της Ζακύνθου που οδηγούν και συνδέουν τους παραδοσιακούς οικισμούς, αλλά και των αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων (αναβαθμίδων, γεφυριών, νερόμυλων, πηγών, αυλάκων, κ.α.), που παραμένουν δεμένα με τη φύση των βουνών, των κάμπων και των φαραγγιών μας, για  την εξερεύνηση,  καταγραφή,  μελέτη  και  τεκμηρίωση  με  απώτερο σκοπό τη διαφύλαξη  και  προστασία  τους  από  καταστρεπτικές  και  μη  αναστρέψιμες παρεμβάσεις, καθώς και για την οικολογική τους ισορροπία και συντήρηση.
 5. Εξερευνεί, χαρτογραφεί, φωτογραφίζει, μελετά και προστατεύει τα ζακυνθινά και εν γένει ελληνικά μονοπάτια, για την   αξιοποίησή   τους   από   επιστημονικής και αθλητικής πλευράς.
 6. Οργανώνει δραστηριότητες και προωθεί την εθελοντική εργασία των μελών του Συλλόγου που έχουν σχέση με την προστασία της φύσης (δασοπροστασία, πυρασφάλεια, δενδροφυτεύσεις, καθαρισμούς παραλιών, δασών και πάρκων, υιοθεσία φυσικών οικοσυστημάτων κ.ά.).
 7. Οργανώνει και υλοποιεί δραστηριότητες και εξορμήσεις για την καλλιέργεια όλων των αθλημάτων που περιλαμβάνονται στους σκοπούς του (πεζοπορία, ορειβασία, αναρρίχηση κ.λπ.).
 8. Οργανώνει κατασκηνωτικά κέντρα με φυσιολατρικό, αθλητικό και πολιτιστικό περιεχόμενο.
 9. Οργανώνει εναλλακτικές εκδρομές και διακοπές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στα πλαίσια της προώθησης του εναλλακτικού, αειφορικού τουρισμού.
 10. Διεκδικεί λύσεις οργανώνοντας ή συμμετέχοντας σε κοινωνικούς αγώνες για την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων και όλων των δημόσιων χώρων (πάρκων, περιαστικών δασών, ακτών, κ. ά.).
 11. Πραγματοποιεί ημερίδες, σεμινάρια και άλλες επιστημονικές και κοινωνικές εκδηλώσεις για την πληρέστερη ενημέρωση των μελών του και όλων των πολιτών.
 12. Διοργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια και διάφορες άλλες εκδηλώσεις για την προβολή των δραστηριοτήτων του συλλόγου και την ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς τους σκοπούς του.
 13. Προωθεί με προτάσεις και ενέργειες την ανακύκλωση/ ανταλλαγή όλων των αντικειμένων που θεωρούνται μη χρήσιμα και ειδικά την κομποστοποίηση των οργανικών απορριμμάτων.
 14. Συνεργάζεται με σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα για την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων (μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών, κ. ά.).
 15. Οργανώνει εκδηλώσεις και δραστηριότητες για την ποιοτική παραγωγή τροφίμων δίνοντας έμφαση στη παραγωγή βιολογικών προϊόντων.
 16. Οργανώνει βιωματικά εργαστήρια φυσιογνωσίας όπως, αναγνώρισης βοτάνων, μανιταριών, ενδημικών φυτών και ντόπιων ποικιλιών δέντρων, μαθήματα  παρατήρησης,  αναγνώρισης  και  καταγραφής  της πανίδας (ίχνη ζώων και πτηνών, ενδημικής ιχθυοπανίδας ορεινών ρεμάτων, μεταναστευτικά περάσματα, κ.ά) τόσο στις περιοχές ιδιαιτέρου οικολογικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος (περιοχές  ΝATURA  2000,  υδροβιότοπους, εκτάσεις, καταφύγια άγριας ζωής, κ.ά.), όσο και στο σύνολο του ορεινού και πεδινού όγκου, τον οποίον αντιλαμβανόμαστε ως ενιαίο (υδάτινο και δασικό).
 17. Προωθεί τη συνεργασία με όλους εκείνους τους φορείς, οι οποίοι έχουν παρόμοιο σκοπό και δραστηριότητες όπως: α) άλλους συλλόγους και οργανισμούς σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, β) δήμους, κοινότητες, περιφερειακή αυτοδιοίκηση γ) αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις και δ) οποιουσδήποτε ιδιωτικούς φορείς και εταιρείες.
 18. Απευθύνεται είτε προφορικώς είτε εγγράφως στις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, την περιφερειακή ενότητα, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τους αγροτικούς, πολιτιστικούς συλλόγους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των παραγωγικών τάξεων και στους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, προκειμένου να προβληθούν και να προωθηθούν τα προβλήματα που αφορούν την ανάδειξη, προβολή, αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος. Παρίσταται ενώπιον κάθε αρμόδιου Δικαστηρίου με σκοπό την προάσπιση των σκοπών του συλλόγου.
 19. Συστήνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ομάδες εργασίας και εισηγητικές επιτροπές, οι οποίες θα μελετούν τα προβλήματα της περιοχής και θα εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο μεθόδους δράσης για την αντιμετώπισή τους.
 20. Εκδίδει περιοδικό, άλλα έντυπα, ηλεκτρονική σελίδα στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ενημέρωση των μελών, των φίλων του συλλόγου, αλλά και όλης της ζακυνθινής κοινωνίας.
 21. Διατηρεί εντευκτήριο για τα μέλη και τους φίλους του με οργανωμένη βιβλιοθήκη και κατάλληλα εποπτικά μέσα.
 22. Οργανώνει ομάδες καλλιτεχνικών και γενικότερα πολιτιστικών ενδιαφερόντων, όπως ομάδα θεάτρου, χορού, κινηματογράφου, μουσικής, φωτογραφίας, λογοτεχνίας κ.ά. Παράλληλα πραγματοποιεί αντίστοιχες εκδηλώσεις για την προβολή της δουλειάς των ομάδων αυτών.
 23. Πράττει κάθε τι νόμιμο για την προώθηση των ανωτέρω καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία του Σωματείου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΛΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-
ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

ΑΡΘΡΟ 4
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Ο αριθμός των μελών του συλλόγου είναι απεριόριστος.
 2. Τα μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα και διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
  α. Ιδρυτικά μέλη β.Τακτικά μέλη. γ. Επίτιμα μέλη.
 3. Τακτικά μέλη του συλλόγου μπορούν να εγγράφονται, αδιακρίτως φύλου, όλοι οι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα αφού κάθε μέλος δηλώσει εγγράφως ότι αποδέχεται τις διατάξεις του καταστατικού του συλλόγου, τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις προς τούτο. Η ιδιότητα του μέλους αποδεικνύεται με έγγραφη δήλωση αυτού και με κάθε νόμιμο μέσο.Η αίτηση για την εισδοχή ως μέλος στο σύλλογο υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και συνοδεύεται από: α) έντυπη αίτηση στην οποία ενσωματώνεται και η δήλωση του υποψηφίου μέλους ότι αποδέχεται το καταστατικό του Συλλόγου και β) πρόταση για αποδοχή του ως μέλους από ένα ιδρυτικό και ένα τακτικό μέλος του Συλλόγου.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την αποδοχή της αίτησης στην πρώτη του συνεδρίαση από την υποβολή της, με απλή πλειοψηφία και μυστική ψηφοφορία και ενημερώνει αντίστοιχα τον αιτούντα. Εάν απορριφθεί η αίτηση, ο αιτών μπορεί να προσφύγει στη επόμενη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση προς αυτόν με απόδειξη της απορριπτικής αποφάσεως του Δ.Σ, η οποία αποφαίνεται οριστικά για την αποδοχή ή μη της αιτήσεως.Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωποπαγής, δε μεταβιβάζεται, ούτε κληρονομείται και αποκτάται από την ημέρα εγγραφής του στα Μητρώα του Συλλόγου.
 4. Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από απόφαση με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών όσων παρευρίσκονται και κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι άτομα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο σύλλογο ή εργάστηκαν για τους ίδιους σκοπούς. Τα επίτιμα μέλη δεν πληρώνουν συνδρομή και δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν ή εκλέγεσθαι.

 

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 1. Τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
  α. Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα Διοίκησης του συλλόγου μετά το πέρας του εξαμήνου από την εγκεκριμένη εγγραφή τους.
  β. Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και τις δραστηριότητες του συλλόγου.
  γ. Να υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο δήλωση παραίτησης από μέλος του συλλόγου στις προθεσμίες που ο νόμος ορίζει.
  δ. Να έχουν μειωμένες τιμές στις δραστηριότητες του συλλόγου που έχουν οικονομικό κόστος (εκδρομές, αθλήματα, σχολές αθλημάτων, κατασκηνώσεις κ.ά.).
 1. Τα τακτικά μέλη έχουν υποχρέωση :
  α) Να συμβάλλουν στην προαγωγή των σκοπών του Συλλόγου και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτούς.
  β) Να καταβάλλουν τη συνδρομή, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
  γ) Να συμμορφώνονται στο καταστατικό και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου.
  δ) Να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες που αποβλέπουν στην εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου και να μην ενεργούν μόνα τους στο όνομα του συλλόγου.
  ε) Να συμμορφώνονται προς τις εκάστοτε αποφάσεις και εντολές των οργάνων του Συλλόγου, να εκθέτουν τις απόψεις τους στα όργανα του Συλλόγου, να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και συνεδριάσεις των διαφόρων οργάνων του Συλλόγου και να συμπεριφέρονται με ήπιο τρόπο και χωρίς ακραίες εκφράσεις, οξύτητες και αντεγκλήσεις, πάντοτε με σειρά προτεραιότητας και μέσα στα προγραμματισμένα πλαίσια.

 

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ- ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρίσει με έγγραφη δήλωση παραιτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο οποτεδήποτε θελήσει.
 2. Παύουν να είναι μέλη του συλλόγου και διαγράφονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου όσα μέλη:
  α) Αποχώρισαν σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο ή απεβίωσαν.
  β) Καθυστέρησαν αδικαιολόγητα τις συνδρομές τους για δύο (2) συνεχή έτη.
  γ) Αντιστρατεύονται αποδεδειγμένα με τη δράση τους τους σκοπούς του συλλόγου.
 3. Τα μέλη που διαγράφονται για αδικαιολόγητη καθυστέρηση των συνδρομών τους επανεγγράφονται αφού καταβάλλουν τις οφειλόμενες συνδρομές εάν αυτές δεν υπερβαίνουν τα δύο (2) έτη. Εφόσον δεν καταβλήθηκαν συνδρομές για περισσότερα έτη, το ποσό που καταβάλλεται για επανεγγραφή καθορίζεται μετά από συζήτηση του ενδιαφερόμενου με το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή η διαγραφή γίνεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Διοικητικό Συμβούλιο. Στο διάστημα από τη λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του υπό διαγραφή μέλους.
 4. Αποβάλλει την ιδιότητα του μέλους, αυτός που καταδικάστηκε: α) σε ποινή κάθειρξης ή φυλάκισης ένεκα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβιάσεως, πλαστογραφίας, απιστίας περί της υπηρεσίας, παραχάραξης, κιβδηλείας, β) ο αμετάκλητα στερηθείς των πολιτικών του δικαιωμάτων.
 5. Κάθε μέλος που δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του καταστατικού ή καταδολιεύει το σύλλογο με οποιοδήποτε τρόπο, τίθεται εκτός συλλόγου με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά πλειοψηφία και παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση με την παρακάτω διαδικασία: Προσκαλείται στη Γενική Συνέλευση, στην οποία ανεξάρτητα από το αν τελικά παρευρίσκεται, γίνεται εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση λαμβάνεται με ψηφοφορία των μελών της Γενικής Συνέλευσης και με απόλυτη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρευρισκομένων μελών.
 6. Κάθε μέλος του συλλόγου που η δραστηριότητα του έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα και τους σκοπούς του συλλόγου ή δε δείχνει υπακοή στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης τού επιβάλλονται οι ποινές που θα κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
 7. Αποβολή μέλους επιτρέπεται όταν κάποιο μέλος διαπράττει πράξεις που έχουν στόχο να βλάψουν ή βλάπτουν το σύλλογο και δεν τηρεί το καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων του συλλόγου,  μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με σύμφωνη απόφαση των τριών τετάρτων (3/4) των παρευρισκομένων μελών χωρίς καμία άλλη διατύπωση. Το μέλος που του επιβάλλεται ποινή ή αποβάλλεται, μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της σχετικής απόφασης, κατά τα οριζόμενα από το Νόμο.
 8. Τα μέλη που αποβάλλονται μπορούν να εγγραφούν πάλι με έγγραφη αίτησή τους μετά από δύο (2) χρόνια από τη διαγραφή τους και μόνο μία φορά.
 9. Η αποχώρηση ή διαγραφή και η αποβολή μέλους του συλλόγου, σε καμία περίπτωση δεν υποχρεώνει τον Σύλλογο στην επιστροφή των συνδρομών του ή άλλων οικονομικών εισφορών του. Επίσης τα μέλη που αποβλήθηκαν ή διαγράφηκαν ή αποχώρησαν δεν έχουν δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 7

Όργανα του Συλλόγου είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

 

ΑΡΘΡΟ 8
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 1. H Γενική Συνέλευση αποτελείται από το σύνολο των μελών του Συλλόγου και αποτελεί το κυρίαρχο όργανο αυτού. Έχει την ανώτατη εποπτεία και την τελική απόφαση για οτιδήποτε αφορά το σύλλογο. Επιλαμβάνεται και αποφασίζει για όλα τα θέματα, τα οποία αφορούν τους σκοπούς του Συλλόγου, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα φέρεται ενώπιον του Συλλόγου ή επιβάλλεται από το συμφέρον του.Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα εξής θέματα:
  α) Έγκριση προϋπολογισμού και απολογισμού.
  β) Απαλλαγή του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.
  γ) Παύση των οργάνων της Διοικήσεως για σπουδαίους λόγους και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν τακτική διαχείριση.
  δ) Εκλογή Διοικήσεως και Εξελεγκτικής Επιτροπής
  ε) Τροποποίηση του καταστατικού
  στ) Μεταβολή του σκοπού
  ζ) Διάλυση του σωματείου
  η) Διορισμός εκκαθαριστών
  θ) Αγορά ή πώληση ακίνητης περιουσίας
  ι) Αποβολή μέλους για σπουδαίο λόγο.
  κ) Απόφαση για κάθε θέμα που αφορά το Σύλλογο και δεν αναφέρεται στις αρμοδιότητες άλλων οργάνων.
 2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά (τακτική Γενική Συνέλευση) εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, κατόπιν συγκλήσεώς της από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου προ είκοσι (20) ημερών είτε με ανακοίνωση από τον τοπικό τύπο, είτε με τοιχοκόλλησή της στο γραφείο του Συλλόγου, είτε με αποστολή της ηλεκτρονικά, φαξ ή ταχυδρομικά, είτε στις ηλεκτρονικές σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του συλλόγου καθώς και με όποιο άλλο πρόσφορο τρόπο ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Η προθεσμία της πρόσκλησης αρχίζει από την ημέρα ανακοίνωσης, δημοσίευσης ή κατάθεσης στο Ταχυδρομείο συμπεριλαμβανόμενης και στο τόπο που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διοίκηση υποχρεούται να εκθέσει αυτά που έχουν πραχθεί και να υποβάλει προς έγκριση τον απολογισμό τους έτους που έληξε ως και την έκθεση οικονομικής διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει συνταχθεί από την Εξελεγκτική Επιτροπή, τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
 3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως (έκτακτη Γενική Συνέλευση), όταν αποφασίσει γι’ αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο ή κατόπιν αιτήσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής και για θέματα της αρμοδιότητάς της, ή όταν το ζητήσουν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του Συλλόγου, που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, με αιτιολογημένη έγγραφη αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της εγγράφου αιτήσεως. Θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως συζητούνται εφόσον αποφασίσει με απόλυτη πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση.
 4. Κάθε δύο χρόνια η Γενική Συνέλευση εκτός από απολογιστική είναι και εκλογική. Εκλέγει δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου.
 5. Καθήκοντα προσωρινού προεδρείου εκτελούν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι της εκλογής οριστικού προεδρείου, άμεσα από τη Συνέλευση, με απλή πλειοψηφία, με ανάταση του χεριού των μελών, που αποτελείται από τρία μέλη (Πρόεδρο – Αντιπρόεδρο – Γραμματέα). Το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, τηρεί αυστηρά τη διαδικασία και έχει δικαίωμα να αποβάλει, προσωρινά από τη συνεδρίαση, μέλη που δημιουργούν οξύτητες ή διαπληκτισμούς, αφαιρεί δε το λόγο, από τα μέλη, όταν ομιλούν εκτός σειράς ή εκτός από το συζητούμενο θέμα. Τα πρακτικά της Συνέλευσης τηρούνται από το Γραμματέα και υπογράφονται από αυτόν και τα λοιπά μέλη του προεδρείου.

ΑΡΘΡΟ 9
Λήψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης

 1. Για τη λήψη αποφάσεων στις Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να επιδιώκεται  η ομοφωνία ή τουλάχιστον η μέγιστη δυνατή πλειοψηφία των μελών που μετέχουν νόμιμα στη συνέλευση. Ελάχιστο όριο για τη λήψη όλων των αποφάσεων θα πρέπει να είναι τα δύο τρίτα (2/3) των νομίμως  παρισταμένων μελών.
 2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση, επαναληπτική Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον των δικαιουμένων ψήφου ενεργών μελών. Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση, η Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εάν κατ’ αυτήν παρίσταται οιοσδήποτε αριθμός από των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και γενικά των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
 3. Για την α) τροποποίηση του καταστατικού, β) διάλυση του Συλλόγου, γ) ανάκληση των οργάνων της Διοίκησης (Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή) δ) αγορά και πώληση ακίνητης περιουσίας,  αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται ειδικά γι’ αυτούς τους σκοπούς και απαιτείται απαρτία τουλάχιστο του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής. Σε περίπτωση που η απαρτία του ενός δευτέρου (1/2) δεν επιτυγχάνεται στην πρώτη Γενική Συνέλευση, στη δεύτερη απαιτείται απαρτία του ενός τρίτου (1/3) των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Για να μεταβληθεί ο σκοπός του Συλλόγου πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη.  Οι απόντες συναινούν εγγράφως.
 4. Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται: α) σε εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, β) σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, γ) σε προσωπικά ζητήματα και δ) στην έγκριση λογοδοσίας.Κάθε άλλη ψηφοφορία για άλλα θέματα γίνεται με ονομαστική κλήση των μελών ή με ανάταση του χεριού. Ποτέ όμως δια βοής. Η μυστική ψηφοφορία γίνεται πάντα με ψηφοδέλτια.
 5. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με μυστική ψηφοφορία, που λαμβάνεται με την παρουσία και άλλων προσώπων, πλην των δικαιουμένων συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση ενεργών μελών, είναι άκυρη. Επιτρέπεται μόνο η παρουσία του τυχόν εμμίσθου προσωπικού του Συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 10
Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο (2) χρόνια από τη Γενική Συνέλευση με αντίστοιχη θητεία.
 2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:
  α) Διοικεί το σύλλογο και διαχειρίζεται την περιουσία του.
  β) Κανονίζει τον τρόπο εισπράξεων και πληρωμών.
  γ) Ελέγχει τη λογιστική υπηρεσία του Συλλόγου.
  δ) Συντάσσει τον προϋπολογισμό και προγραμματισμό της επόμενης χρήσης.
  ε) Συντάσσει τον απολογισμό και ισολογισμό της χρήσης που έληξε.
  στ) Υποβάλλει αυτούς προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.
  ζ) Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και
  η) Αποφασίζει γενικά για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία και την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου εκτός από εκείνα για τα οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του Συμβούλου που πλειοψήφησε, που προεδρεύει και στη συνεδρίαση, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή του και εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Έφορο δημοσίων σχέσεων. Η ψηφοφορία για την εκλογή στα παραπάνω αξιώματα είναι μυστική.
  Κατά την πρώτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο παραλαμβάνει από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο το αρχείο και την περιουσία του Συλλόγου.
 4. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Για να εκλεγεί κάποιος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι τακτικό μέλος του Συλλόγου και να έχει περάσει ένα τουλάχιστο εξάμηνο από την εγγραφή του. Η τελευταία προϋπόθεση δεν απαιτείται για τις πρώτες από της συστάσεως του Συλλόγου αρχαιρεσίες, οπότε ο εκλεγόμενος πρέπει να υπήρξε ιδρυτικό μέλος αυτού.
 5. Για την ανακήρυξη κάποιου μέλους ως υποψηφίου για το Διοικητικό Συμβούλιο απαιτείται η υποβολή εγγράφου αιτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία υποβάλλεται πέντε (5) ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες. Το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει εάν αυτοί που υπέβαλαν αιτήσεις έχουν τα νόμιμα προσόντα και σε καταφατική περίπτωση προβαίνει στην ανακήρυξη αυτών, με απόφασή του, η οποία ανακοινώνεται στα υποψήφια μέλη.
 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου με την οποία ανακοινώνονται και τα θέματα που θα συζητηθούν και έκτακτα οποτεδήποτε χρειαστεί ή αν το ζητήσουν τρεις (3) τουλάχιστον Σύμβουλοι με αίτησή τους, στην οποία πρέπει να γράφονται και τα θέματα που θα συζητηθούν.
 7. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτού, που απορρέουν από το παρόν καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τη σωματειακή νομοθεσία και παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση σε κάθε θέμα που προκύπτει με πιστή εφαρμογή του καταστατικού.
 8. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας και εφόσον δεν είναι δυνατόν να ληφθεί απόφαση αναβάλλεται το διοικητικό συμβούλιο μέχρι να παρευρεθούν και τα υπόλοιπα μέλη που απουσιάζουν.
 9. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) κατά σειρά συνεδριάσεις, θεωρείται ότι παραιτείται από την ιδιότητά του, σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και καλείται να το αντικαταστήσει, χωρίς να χρειάζεται σχετική απόφαση, στην επόμενη συνεδρίαση το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου μέλους καλείται να το αναπληρώσει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.
 10. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι νόμιμο και λειτουργεί ακόμη και αν τα μέλη του μειωθούν για οποιονδήποτε λόγο μέχρι του αριθμού τέσσερα (4), όχι όμως πιο κάτω. Σε αυτή την περίπτωση το Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέων τακτικών και αναπληρωματικών μελών για συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 11. Εάν κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η θέση του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν.Γραμματέα, Ταμία ή Εφόρου, το Διοικητικό Συμβούλιο -μετά τη συμπλήρωση- ανασυγκροτείται και εκλέγει τον αναπληρωτή αυτού.
 12. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν κοινή ευθύνη για κάθε πράξη τους. Δεν ευθύνονται όμως για αποφάσεις που λήφθηκαν σε συνεδρίαση, στην οποία απουσίαζαν ή ήταν παρόντα, αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται στα πρακτικά.

 

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σύλλογο στα δικαστήρια και σε όλες γενικά τις δημόσιες αρχές και υπηρεσίες για όλες τις σχέσεις του και διαφορές, συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων μέχρι εκλογής οριστικού προεδρείου και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία, υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής με τον Ταμία και τα λοιπά έγγραφα με το Γενικό Γραμματέα.

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση που υπάρχει κώλυμα και σ’ αυτόν ο Γενικός Γραμματέας ή κάποιο άλλο μέλος που ορίζεται από το Συμβούλιο.

Άρθρο 12
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλα γενικά τα καθήκοντα του.

Άρθρο 13
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία του Συλλόγου, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, παραλαμβάνει κάθε εισερχόμενο έγγραφο, συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και καταγράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και τηρεί το αρχείο και τα βιβλία του Συλλόγου.

ΆΡΘΡΟ 14
ΤΑΜΙΑΣ

 1. Ο Ταμίας τηρεί όλα τα διαχειριστικά έντυπα που προβλέπονται από το νόμο.
 2. Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν τη σφραγίδα του Συλλόγου και την υπογραφή του, τις συνδρομές των μελών και γενικά κάθε έσοδο του Συλλόγου. Ενεργεί κάθε πληρωμή με βάση ένταλμα πληρωμής, που εκδίδει μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και φέρει την σφραγίδα του Συλλόγου.
 3. Υποβάλλει κάθε μήνα στο Διοικητικό Συμβούλιο κατάσταση εσόδων και εξόδων και γνωστοποιεί το υπόλοιπο του ταμείου.
 4. Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και του απολογισμού.
 5. Υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο και ένταλμα που έχει σχέση με τη διαχείριση.
 6. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής πρέπει να αναγράφει τον αριθμό και την ημερομηνία της εγκριτικής πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για απώλεια χρημάτων ή για πληρωμές χωρίς έκδοση σχετικών ενταλμάτων, καταθέτει στην τράπεζα όλες τις εισπράξεις του Συλλόγου, έχει δικαίωμα να κρατά όμως στο Ταμείο ποσό για τις τρέχουσες δαπάνες του Συλλόγου που καθορίζεται από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 7. Στο όνομα του Ταμία και του Προέδρου ανοίγονται όλοι οι λογαριασμοί του Συλλόγου στις τράπεζες.
 8. Φροντίζει για την έγκαιρη τακτοποίηση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων του συλλόγου.
 9. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τα καθήκοντα του Ταμία ανατίθενται σε άλλο μέλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμία. Στο ίδιο μέλος μπορεί ο Ταμίας να αναθέσει εγγράφως να τον εκπροσωπεί υπογράφοντας αντί αυτού στις τράπεζες ή σε άλλες υπηρεσίες.
 10. Φροντίζει για την έγκαιρη τακτοποίηση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων του συλλόγου.
 11. Αν ο Ταμίας δεν τηρεί σωστά όλα τα παραπάνω, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. και μέσα σε οκτώ (8) ημέρες αντικαθίσταται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 15
Αρμοδιότητες του Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων

Ο Έφορος :

α)  έχει την ευθύνη της προβολής του Συλλόγου μέσα από τον ημερήσιο, περιοδικό και ηλεκτρονικό τύπο και τηρεί αρχείο με τα δημοσιεύματα που αφορούν το Σύλλογο.
β) Τηρεί επίσης αρχείο φωτογραφιών, βιντεοταινιών ή άλλου υλικού από τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συλλόγου.
γ) Αποστέλλει τα δελτία τύπου κατ’ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Φροντίζει για την εξεύρεση χορηγών για τις διάφορες εκδηλώσεις και τα έντυπά του.

 

ΑΡΘΡΟ 16
Εξελεγκτική Επιτροπή

Τον έλεγχο και την εποπτεία της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τριμελή (3) Εξελεγκτική Επιτροπή από μέλη του Συλλόγου που εκλέγεται όπως παραπάνω από τη Γενική Συνέλευση και ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία, επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Έχει δικαίωμα να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Συλλόγου και να ζητά οποτεδήποτε έλεγχο του Ταμείου. Συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει αυτή στη Γενική Συνέλευση. Η Εξελεγκτική Επιτροπή μετά την εκλογή της και κατά την πρώτη συνεδρίασή της,  εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής που διευθύνει τις εργασίες της. Η Εξελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά, οι αποφάσεις της για τους ελέγχους που κάνει καθώς και οι σχετικές εκθέσεις για τη Γενική Συνέλευση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 17

 1. Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση γίνονται αρχαιρεσίες για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, που είναι ταμειακά ενήμερα.
 2. Πριν από την ψηφοφορία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με ανάταση του χεριού, τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, από μέλη του Συλλόγου που δεν είναι υποψήφιοι και οι οποίοι εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο της Επιτροπής, οι δε άλλοι εκτελούν καθήκοντα Γραμματέα. Η Εφορευτική Επιτροπή διευθύνει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, κάνει καταμέτρηση των ψήφων μετά το τέλος αυτής και όλα τα μέλη της συνυπογράφουν το Πρακτικό Αρχαιρεσιών.
 3. Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου γίνονται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Κάθε ψηφοφόρος σημειώνει με σταυρό τα ονόματα της προτίμησής του, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο μέσα σε σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Συλλόγου, φάκελο. Στη συνέχεια ρίχνει το φάκελο μέσα στη κάλπη, παρουσία της Εφορευτικής Επιτροπής αφού προηγουμένως ενημερωθεί ο πίνακας ψηφοφορίας που τηρείται.
 4. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάλει τόσους σταυρούς όσα και τα μέλη του συγκεκριμένου οργάνου.
 5. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, για το οποίο έχει δικαίωμα παράτασης του χρόνου εφόσον προσέρχονται μέλη που δεν ψήφισαν, η Εφορευτική Επιτροπή κάνει διαλογή ψηφοδελτίων και ψήφων, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Ως αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας οι αμέσως μετά τον τελευταίο επιτυχόντα υποψήφιο.
 6. Οι υποψήφιοι δικαιούνται να παρευρίσκονται κατά την ψηφοφορία και τη διαλογή.
 7. Το εκλογικό υλικό, δηλαδή το μητρώο ψηφισάντων μελών, το πρακτικό αρχαιρεσιών, οι τυχόν ενστάσεις που υποβλήθηκαν με τις αντίστοιχες αποφάσεις της εφορευτικής επιτροπής, τα ψηφοδέλτια και το υλικό που απέμεινε, παραδίδονται στο νέο διοικητικό συμβούλιο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  – ΒΙΒΛΙΑ- ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΑΡΘΡΟ 18
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Οι πόροι του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

 1. α) Τακτικοί πόροι είναι οι συνδρομές, το ποσόν εγγραφής των μελών και κάθε άλλο έσοδο που καθιερώνεται υποχρεωτικά για τα μέλη του Συλλόγου από τη Γενική Συνέλευση (έκτακτες εισφορές) και
  β) Έκτακτοι πόροι είναι τα έσοδα από εκδρομές, χοροεσπερίδες, συνεστιάσεις, εκδόσεις ημερολογίων και από έκδοση φυλλαδίων, εφημερίδων και βιβλίων. Ακόμη στους έκτακτους πόρους περιλαμβάνονται τα έσοδα από την περιουσία του συλλόγου, οι κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές, επιχορηγήσεις από το Δημόσιο και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και οιοδήποτε άλλο έσοδο που δεν αντίκειται στις αρχές και τους σκοπούς του καταστατικού αυτού.
 2. Οι πόροι διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία και προαγωγή του σωματείου καθώς και για την αγορά τεχνικού υλικού.
 3. Όλες οι οικονομικές ενισχύσεις και οι δωρεές κάθε είδους αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορούν να γίνουν αποδεκτές, εφόσον είναι επώνυμες και δεν τίθενται από τους χορηγούς, όροι, οι οποίοι έρχονται σε αντίθεση με τις αρχές, τους σκοπούς και τη δράση του Συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 19
ΒΙΒΛΙΑ

 

Ο Σύλλογος τηρεί τα πιο κάτω βιβλία και στοιχεία :

 1. ΒΙΒΛΙΑ
  α. Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
  β. Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης
  γ. Πρωτοκόλλου αλληλογραφίας
  δ. Μητρώο μελών
  ε. Ταμείου
  στ. Πρακτικών Εξελεγκτικής ΕπιτροπήςΤα τέσσερα πρώτα τηρούνται από το Γενικό Γραμματέα, το πέμπτο από τον Ταμία και το έκτο από την Εξελεγκτική Επιτροπή.
 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  α. Αποδείξεις εισπράξεως
  β. Εντάλματα πληρωμής
  γ. Αποδείξεις πληρωμήςΌλα τα στοιχεία τηρούνται από τον Ταμία.
 1. Ο Σύλλογος μπορεί να τηρεί και άλλα στοιχεία ανάλογα με τις ανάγκες του, δηλαδή:- Περιοδικό και ηλεκτρονικό ή έντυπο βιβλίο, όπου θα δημοσιεύονται οι σχετικές εργασίες αθλητικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος, καθώς και οι τοπικές και οι διεθνείς ειδήσεις, με σκοπό τον συνεχή εμπλουτισμό του αρχείου για τη ζακυνθινή και ελληνική φύση.
  – Βιβλιοθήκη, σχετική με τα αντικείμενα του συλλόγου.
  – Συλλογή κινηματογραφικών ταινιών και διαφανειών επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σχετικά με την ζακυνθινή και ελληνική φύση και παραγωγή αυτών.

 

Άρθρο 20
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο Σύλλογος έχει στρογγυλή σφραγίδα που στο κέντρο της υπάρχει παράσταση έξι καθιστών ανθρώπινων μορφών με στραμμένη την πλάτη που τα χέρια τους πλέκονται στο ύψος των ώμων και περιμετρικά σε κυκλική διάταξη τη φράση  «Πεζοπορικός Σύλλογος Ζακύνθου Με ΠΑΡΕΑ χρωματίζουμε τη ζωή» .

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΛΥΣΗ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 21
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Για την τροποποίηση του καταστατικού αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των ταμειακά ενήμερων μελών και πλειοψηφία ίση με τα τρία τέταρτα (3/4) των παρόντων μελών. Ειδικά για την τροποποίηση  του  σκοπού του Συλλόγου απαιτείται ομόφωνη απόφαση των παρόντων στη Γενική Συνέλευση μελών.

 

Άρθρο 22
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ- ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Ο Σύλλογος διαλύεται :

 1. Όταν τα ταμειακά ενήμερα μέλη του μείνουν λιγότερα από δέκα (10).
 2. Εάν το ζητήσουν σε Γενική Συνέλευση τα τρία τέταρτα (3/4) από τα ταμειακά ενήμερα μέλη του Συμβουλίου.
 3. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, η περιουσία του τίθεται σε εκκαθάριση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε ένα (1) χρόνο από τη διάλυσή του και ό,τι απομείνει μετά την εκκαθάριση διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε φορείς που έχουν σκοπούς αντίστοιχους με του Συλλόγου .

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 23
Τμήματα του Συλλόγου

 

 1. Τα τμήματα δημιουργούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να οργανωθούν καλύτερα οι επιμέρους τομείς δράσης του Συλλόγου καθώς και οι ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επίσης καταργούνται τμήματα, όταν δεν υφίσταται ανάγκη ύπαρξής τους.
 2. Για να δημιουργηθεί ένα τμήμα πρέπει να υπάρχει διαπιστωμένο ενδιαφέρον από άτομα που θέλουν να ασχοληθούν με κάποια δραστηριότητα ή κάποιο άθλημα, τα οποία δεν θα είναι αρχικά λιγότερα από πέντε (5).
 3. Θα πρέπει επίσης κάποιος που γνωρίζει το αντικείμενο ασχολίας του τμήματος ή το άθλημα για το οποίο δημιουργείται το τμήμα, να προτείνει εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο τους όρους που είναι απαραίτητοι για να λειτουργήσει το τμήμα ή τις προϋποθέσεις που θέτουν οι αντίστοιχες αθλητικές ομοσπονδίες, αν πρόκειται για άθλημα.
 4. Οι δραστηριότητες για τις οποίες δημιουργούνται τα τμήματα πρέπει απαραίτητα να είναι σύμφωνες με τους σκοπούς του Συλλόγου, όπως αναφέρονται στο παρόν καταστατικό.

 

ΑΡΘΡΟ 24
Προγράμματα δράσης – Εκδηλώσεις – Εκδρομές

 

 1. Τα προγράμματα δράσης συντάσσονται από τα τμήματα και κατατίθενται στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση. Κατ’ εξαίρεση τα προγράμματα των εκδρομών μπορούν να συντάσσονται για ένα εξάμηνο ή και για ένα χρόνο.
 2. Για κάθε εκδήλωση πρέπει απαραίτητα να ορίζεται υπεύθυνος/η ή αρχηγός. Το ίδιο ισχύει για κάθε εξόρμηση ή εκδρομή.
 3. Για κάθε εκδήλωση ορίζεται ένας/μια υπεύθυνος/η ο/η οποίος/α είναι αρμόδιος/α για την υλοποίηση του προγράμματος της εκδήλωσης και αναλαμβάνει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν (κλείσιμο χώρου, τύπωμα προσκλήσεων, συνεννόηση με ομιλητές, εξεύρεση απαραίτητων μέσων, συνεργασία με άλλους φορείς κ.α). Μετά την εκδήλωση συντάσσει λεπτομερή έκθεση εσόδων και εξόδων, την οποία καταθέτει στον ταμία του Συλλόγου.
 4. Ο/η αρχηγός της εκδρομής ή της εξόρμησης φροντίζει για την επιτυχή υλοποίηση και των προγραμμάτων (οικοτουριστικού, περιηγητικού, πεζοπορικού, ορειβατικού, αναρριχητικού, σπηλαιολογικού κ.ά.). Συγκεκριμένα φροντίζει για: – Σύνταξη αναλυτικών προγραμμάτων για κάθε ομάδα (πεζοπορική-περιηγητική, οικοτουριστική, σπηλαιολογική, αθλητική, κ.ά). – Έγκαιρο κλείσιμο καταφυγίων και ξενοδοχείων, πούλμαν ή άλλων μέσων μετακίνησης. – Εξασφάλιση οδηγού βουνού και υπεύθυνου για το οικοτουριστικό πρόγραμμα. – Ενημέρωση για οικολογικά, πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία της περιοχής της εκδρομής. Μετά την εκδρομή συντάσσει λεπτομερή έκθεση εσόδων και εξόδων και την παραδίδει στον ταμία (το αργότερο μέσα σε τρεις ημέρες από την πραγματοποίησή της).
 5. Ο αρχηγός της εκδρομής και ο υπεύθυνος της εκδήλωσης φροντίζουν για την έγκαιρη προετοιμασία ή την έγκαιρη ακύρωσή τους, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Έχουν την ευθύνη κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης της εκδήλωσης ή της εκδρομής και έχουν το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος, εάν υπάρχει εξαιρετική ανάγκη, ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες.

 

ΑΡΘΡΟ 25

Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση μέσα στις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται και δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το πνεύμα αυτού του καταστατικού.

 

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο από είκοσι έξι (26) άρθρα διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την καταστατική συνέλευση στις ………  …………………………. 201…. Το καταστατικό θα ισχύει από τη δημοσίευσή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Ειρηνοδικείου Ζακύνθου.

 

Ζάκυνθος ……………………

 

 

 

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Όποιος επιθυμεί να γίνει μέλος του συλλόγου, μπορεί να κατεβάσει το Καταστατικό από τον παρακάτω σύνδεσμο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΑ ΧΡΩΜΑΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ